Planicad

Lucrari de cadastru si intabulare

Întrebări

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE

La intabularea imobilului (apartament, casa, teren) in cartea funciara

La instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire ca si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului, si in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului.

a) Act de proprietate :act vanzare- cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la stat) act donatie hotarare judecatoresca definitiva certificat mostenitor
b) Acte identitate proprietar
c) Cerere tip completata si semnata de proprietar
d) Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea de cadastru.
Nota: Actele de la alin. a. si b. in copie xerox ne-legalizata formularele pentru alin. c. si d. le pun la dispozitie eu.

50% la angajarea lucrarii si restul la predarea dosarului de cadastru cu numarul cadastral receptionat de catre Oficiul de cadastru.

Dosarul cu numarul cadastral acordat de Oficiul de cadastru, care contine:
-Fisa corpului de proprietate
-Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor
-Plan de incadrare in zona
-Tabel delimitare vecinatati
-Memoriu tehnic
-Copii acte puse la dispozitie de proprietar.

-Pentru apartamente la bloc -10 zile
-Pentru case la curte -25 zile.

Promptitudine

Răspundem dorințelor clienților noștri în cel mai scurt timp pentru obținerea rapidă a documentelor tehnice complete.

Precizie

Serviciile oferite de PlaniCad sunt foarte precise cu măsurători ce se ridică la nivelul așteptat.

Profesionalism

Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale: comună, oraș, municipiu, județ și la nivelul întregii țări.

Lucrari de cadastru si intabulare
Lucrari de cadastru si intabulare

cadastru și intabulare

Lucrări de cadastru și intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane și extravilane din Galați și împrejurimi.

Servicii
Lucrari de cadastru si intabulare

Câteva cuvinte despre noi

Pentru ca propietarii de imobile din Galați și județul Galați să beneficieze de cele mai bune servicii de cadastru și intabulare.

Despre noi
Lucrari de cadastru si intabulare

Pentru mai multe informații

Echipa PlaniCad este gata oricând să depășească așteptările clienților săi și să răspundă dorințelor acestora cât mai concret.

Contactați-ne