Planicad

Lucrari de cadastru si intabulare

Servicii

Cadastru și intabulare.

Realizăm aceste tipuri de lucrări pentru apartamente, case, terenuri, spații comerciale și industriale atât în Galați cât și în județul Galați.

Ce implică? Efectuarea lucrărilor și măsurătorilor topografice necesare – relevee, planuri, schițe cât și întocmirea dosarelor în vederea obținerii numărului cadastral, necesar intabulării în Cartea Funciară.

Acte necesare

  • Copie simplă și copie legalizată a actului de proprietate, adică unul dintre urmatoarele acte:
    Contract de Vânzare – Cumpărare însoțit de Procesul verbal de predare primire în cazul imobilelor cumpărate de la stat,
    Contract de Construire împreună cu procesul verbal de recepție, Certificat de moștenitor împreună cu anteactul care a stat la baza succesiunii, Contract de donație, sentința, etc;
  • Copie a actului de identitate a proprietarului/ proprietarilor;
  • Certificat Fiscal obținut de la Administrația Financiară cu specificația pentru cadastru și intabulare.
servicii

Aviz tehnic pentru număr poștal.

Pentru obținerea avizului de număr poștal, experții cadastrali întocmesc o documentație tehnică care este avizată în termen de 30 de zile de către ONCPI. Avizul împreună cu alte documente formează un nou dosar în baza căruia primăria eliberează certificate de numar poștal. Această procedură este necesară atunci când numărul poștal din acte nu corespunde cu cel din documentațiile cadastrale.

Proiecte finalizate 100%
Clienți satisfăcuți 99%
Calitatea serviciilor 100%
Personal calificat 99%
Lucrari de cadastru si intabulare

Contactează-ne pentru o oferta personalizată.

Contact